Home

Sering berlaku keadaan di mana benefisiari si mati tidak bersetuju dengan tuntutan Harta Sepencarian oleh pasangan suami/ isteri selepas kematian suami/ isteri.

Dengan menyediakan dokumen ini, hak suami/ isteri sentiasa dilindungi sepertimana yang dipersetujui di dalam perjanjian tanpa pertelingkahan.

Home

Sering berlaku keadaan di mana benefisiari si mati tidak bersetuju dengan tuntutan Harta Sepencarian oleh pasangan suami/ isteri selepas kematian suami/ isteri.

Dengan menyediakan dokumen ini, hak suami/ isteri sentiasa dilindungi sepertimana yang dipersetujui di dalam perjanjian tanpa pertelingkahan.