Home

Sikit-sikit lama jadi BUKIT!

Melalui pelaburan, wang anda akan bekerja keras untuk anda untuk mencapai pulangan yang lebih baik dan membantu mencapai matlamat masa depan anda.

Dengan "Islamic Managed Portfolio", pelaburan anda akan diuruskan secara aktif dan cekap oleh pasukan pengurusan portfolio profesional kami, di mana mereka akan memantau pelaburan anda dengan teliti serta menggunakan pendekatan secara berdisiplin dan prosedur pelaburan yang sistematik untuk mengoptimumkan keuntungan di samping menjaga risiko portfolio anda.

Home

Sikit-sikit lama jadi BUKIT!

Melalui pelaburan, wang anda akan bekerja keras untuk anda untuk mencapai pulangan yang lebih baik dan membantu mencapai matlamat masa depan anda.

Dengan "Islamic Managed Portfolio", pelaburan anda akan diuruskan secara aktif dan cekap oleh pasukan pengurusan portfolio profesional kami, di mana mereka akan memantau pelaburan anda dengan teliti serta menggunakan pendekatan secara berdisiplin dan prosedur pelaburan yang sistematik untuk mengoptimumkan keuntungan di samping menjaga risiko portfolio anda.