Home

Deklarasi Hibah dilakukan oleh Pemilik Aset untuk memastikan benefisiari terpelihara ketika beliau dalam keadaan tidak berupaya dan bukan hanya apabila beliau meninggal dunia.

Aset dinyatakan dalam Deklarasi Hibah terkeluar dari undang-undang pembahagian Faraid. Ia boleh digunakan sebagai instrumen untuk membuat pembahagian sama rata untuk anak-anak.

Home

Deklarasi Hibah dilakukan oleh Pemilik Aset untuk memastikan benefisiari terpelihara ketika beliau dalam keadaan tidak berupaya dan bukan hanya apabila beliau meninggal dunia.

Aset dinyatakan dalam Deklarasi Hibah terkeluar dari undang-undang pembahagian Faraid. Ia boleh digunakan sebagai instrumen untuk membuat pembahagian sama rata untuk anak-anak.