Home

Kami boleh membantu waris Faraid untuk membuat permohonan Harta Pusaka Kecil di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) di seluruh Malaysia.

Pentadbiran Pusaka yang teliti dapat memastikan waris yang masih hidup mewarisi harta simati. Sekiranya tidak ditadbir dengan baik, pengagihan pusaka akan menjadi satu urusan yang rumit dan memberikan tekanan serta mencetuskan kebimbangan waris.

Home

Kami boleh membantu waris Faraid untuk membuat permohonan Harta Pusaka Kecil di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) di seluruh Malaysia.

Pentadbiran Pusaka yang teliti dapat memastikan waris yang masih hidup mewarisi harta simati. Sekiranya tidak ditadbir dengan baik, pengagihan pusaka akan menjadi satu urusan yang rumit dan memberikan tekanan serta mencetuskan kebimbangan waris.